Gestió i ús de les boies
  • L’ús de les boies es farà baix l’estricta normativa general d’utilització redactada en aquesta pàgina web i en el catàleg dels camps, en quan a seguretat, confiant en tot moment en les bones formes marineres dels navegants, evitant ruptures i enganxades amb les hèlices, passant el cap per la línia principal i no per la boia, tal i com ho descriu la normativa d’utilització. Sobretot, s'ha de respectar el color de boia corresponent per a l’eslora de l’embarcació i els límits de vent assenyalats a l'adhesiu de la boia. Està prohibit amarrar dues embarcacions en una mateixa boia.
  • En cas d’arribar a un camp de boies i trobar-lo ple, no es permet fondejar i haurà de buscar una zona d’arena fora del perímetre del camp de boies, evitant fer malbé la planta i, al mateix temps, gaudir d’un fondeig més segur.
  • Aquestes boies tenen una revisió i manteniment periòdics. En cas de trobar una boia en mal estat, preguem aviseu al 971 43 97 52.
Condicions de reserva temporada d'estiu
Autoritzacions: Les reserves per utilitzar les boies les concedeix la Conselleria de Medi Ambient mitjançant el Centre de Reserves, via web o in situ.

Com es fa la reserva: Les reserves es poden fer en el web www.balearslifeposidonia.eu. Es podrà reservar fins les 9.00 hores de la data d'arribada. Correspon a una boia per embarcació i no està permès fondejar dins el perímetre del camp de boies. A partir de les 9.00 hores no es podran realitzar reserves via web per la mateix nit, s'hauran de realitzar in situ en el camp de boies, consultant la disponibilitat amb el patró.

Velocitat d'embarcacions El vent màxim de seguretat és de 10 nusos. Si es superen aquestes condicions, la Conselleria de Medi Ambient declina qualsevol responsabilitat.

Posició de les boies: La Conselleria de Medi Ambient informa als usuaris que la posició de les boies és aproximada i únicament orientativa

Informació: A les embarcacions que s’acostin per amarrar a les boies, hi acudirà la barca de vigilància per comprovar la reserva i donar-los informació sobre les característiques de l’àrea d’ancoratge i sobre el Projecte Life Posidonia (en diversos idiomes). Les embarcacions amb reserva confirmada que vulguin abandonar el camp per un període de temps determinat, ho hauran de comunicar al patró del camp (canal 77 VHF) perquè aquest pugui reservar la boia fins a la seva tornada. En cas contrari no es garanteix que estigui lliure a la seva tornada. Si totes les boies es troben ocupades, s'haurà de fondejar fora del perímetre del camp de boies i sobre arena.

AVÍS IMPORTANT: L'arribada s'ha d'efectuar abans de les 18:00 h.

Data d’utilització: Entre l’1 de juny i 30 de setembre de cada temporada.

Anul·lació: Si s’anul·la una reserva, no es poden recuperar els diners abonats per ella. Si l'anul·lació es realitza amb més d'una setmana d'antelació a la data de la reserva, amb el justificant corresponent, es podrà gaudir amb les mateixes condicions i en altres dates, segons disponibilitat. Si l'anul·lació es realitza amb menys d'una setmana d'antelació no es garanteix el canvi en els mesos de juliol i agost.

Canvis de reserves: Per modificar qualsevol reserva ja pagada s'haurà de comunicar amb el servei d'atenció al client. Només s'acceptaran canvis si la disponibilitat ho permet.

Normativa legal: BOIB 196, Art. 117B, 31-12-05; D 92-43/CE 21-05-92; RD núm. 1997, 7-12-95; BOIB 51 ext. D 29, 24-03-06; BOIB núm. 38 Consell Govern 03-03-06; DOCE 19-07-06; DOCE 19-07-06 (2006/613/CE); FOM 1144/03, BOE 12-05-03. Ministeri de Medi Ambient (Demarcació de costes): Concessions administratives per la temporada 2013. Decrets del 25 al 38/2007 de 30 de març. RD 139/2011.

Informació Posidonia
  Reserva fondejos  |  Projecte Life Posidonia  |  El temps  |  Com reservar  |  Avisos legals  |  Powered by Hook Sistemas
  Reserva fondejos |  Projecte Life Posidonia |  El temps |  Com reservar  |   
Català  |  Castellano  |  English  |  Deutsch
Atenció al client
971 43 97 79 (Dl - Dv 9 - 19 h)
reserves@balearslifeposidonia.eu